Valet 2018

Den 9 september är det val. Det är då vår demokrati manifesterar sig som tydligast och människor över hela landet går för att lämna sin röst. Men inte riktigt alla.

01 - LIZA - shutterstock_40088905 copy.jpg
 
 

Mitt ibland oss lever människor som på pappret har rätten att vara med och bestämma vem som ska styra, men som i praktiken riskerar att bli utestängda från den demokratiska processen. Det är de som ingen lyssnar på, de som ingen riktar sitt budskap till, de som inte har någon brevlåda där de kan hämta sitt röstkort. De med adressat okänd.

"Regeringen borde satsa mer krafter på hemlösa för att de ska komma ur situationen snabbt och smidigt istället att för att hamna i situationer som leder till missbruk och alkohol."

Att leva i hemlöshet betyder inte bara att man drabbas av ett fysiskt utanförskap. Att man saknar en trygg och stabil tillvaro och en plats att kalla sitt hem. Det innebär också ett demokratiskt utanförskap. För den människa som sover ute eller flyttar runt mellan akutboenden, härbärgen och andra tillfälliga lösningar räcker energin sällan till mer än att försöka överleva dagen. Vet man inte riktigt var man bor är det dessutom omöjligt att hålla koll på var man ska rösta, vilken valkrets man tillhör och vilka politiker som lokalt söker ens förtroende eller vad de vill. När alla röster har räknats i septembernatten är risken stor att de hemlösas röster fortfarande saknas.

Samtidigt är människor i utsatthet bland de allra viktigaste. Hur samhället behandlar de sköraste individerna är ett tecken på hur väl vårt välfärdssamhälle fungerar. Eller rättare sagt, inte fungerar.

Därför genomför Sveriges stadsmissioner i samband med valrörelsen 2018 kampanjen Borttappade röster. Vi vill få politiker och allmänhet att lyssna till de som annars aldrig hörs. För demokratin tillhör oss alla.